Skip to main content
Start of main content

GIS-analyse voor Waterschap Brabantse Delta

Vooronderzoek NEN5717 op basis van geografische informatie als geldig bewijsmiddel voor verspreiden baggerspecie

  • Noord-Brabant, Nederland

    Noord-Brabant, Nederland

Watergangen beoordelen op basis van geografische informatie zorgt voor tijds- en kostenbesparing

Waterschap Brabantse Delta baggert watergangen om de aan- en afvoer en de kwaliteit van het water te verbeteren. Voordat een watergang gebaggerd kan worden is het verplicht, volgens de Regeling bodemkwaliteit, te onderzoeken wat de milieu-hygiënische kwaliteit van de baggerspecie is. Deze waterbodemonderzoeken zijn tijdrovend en erg kostbaar. Daarom heeft Stantec in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta de baggerspecie in watergangen beoordeeld op basis van geografische informatie, zodat watergangen met niet-vervuilde baggerspecie uitgesloten kunnen worden van waterbodemonderzoek.

De gebieden, zoals beschreven in de Regeling bodemkwaliteit, zijn in kaart gebracht door Stantec’s GIS-specialisten, waarna is gekeken naar de locatie van de watergangen. Bij het analyseren van de baggerspecie in die watergangen is rekening gehouden met diverse factoren, zoals de doorstroming van water, invloed van kunstwerken en invloedsgebieden. De analyse leidt tot een inzicht in het aantal kilometers en een percentage van de verdachte en onverdachte watergangen. Bij onzekere databronnen zijn watergangen als ‘nader te verkennen’ beoordeeld. Bij ongeveer 36% van de totale watergangen in dit onderzoek is nader onderzoek niet verplicht. Dat betekent een behoorlijke tijd- en kostenbesparing voor het waterschap. 

In een oogopslag

Cliënt
  • Waterschap Brabantse Delta
Ontmoet ons team

Kim Helmer, GIS Consultant

Door het verzamelen en analyseren van data help ik klanten met hun complexe vraagstukken.

Annika van den Boom, Adviseur (geo)data

Mijn specialiteit? De vertaling van ruimtelijke data, naar duidelijke informatie, waarmee je onderbouwde keuzes kunt maken.

Kim Helmer

GIS Consultant

Annika van den Boom

Adviseur (geo)data

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

End of main content
To top