Skip to main content
Start of main content

Invoeren omgekeerd inzamelen gemeente Leiderdorp

Ondersteuning van beleidskeuze tot uitvoering

 • Leiderdorp

  Leiderdorp

Goed inzamelen!

Onder de noemer “Goed inzamelen!” werkt gemeente Leiderdorp aan haar VANG-doelstelling van 75% afvalscheiding in 2020. Voor versterking van het eigen projectteam heeft gemeente Leiderdorp aan Stantec gevraagd de invoering van Goed inzamelen! te begeleiden, te beginnen met de besluitvorming over een nieuw inzamelsysteem.

Om te helpen bij de keuze voor een nieuw inzamelsysteem heeft Stantec een scenariostudie uitgevoerd. De gemeenteraad heeft op basis van dit onderzoek gekozen voor omgekeerd inzamelen. Grondstoffen worden zoveel mogelijk aan huis opgehaald en bewoners van laagbouw brengen restafval naar een ondergrondse afvalcontainer. Bewoners van hoogbouw krijgen meer ondergrondse voorzieningen voor gescheiden afvalinzameling. Vervolgens hebben we met participatie van bewoners een locatieplan ondergrondse containers opgesteld. En voor de aanbesteding van nieuwe minicontainers en ondergrondse containers hebben we het programma van eisen opgesteld (zie ook ons project Locatieplan en aanbesteden ondergrondse afvalcontainers). Om het nieuwe inzamelsysteem te verankeren in het gemeentelijk afvalbeleid actualiseren we voor de gemeente de afvalstoffenverordening en schrijven we mee aan het grondstoffenbeleidsplan 2018 – 2025.

Met hulp van Stantec zet gemeente Leiderdorp een grote stap naar de circulaire economie. We maken de organisatie klaar voor het halen van 75% afvalscheiding en het doel voor 2030 van 30 kg restafval per inwoner per jaar.

In een oogopslag

Cliënt

Markten


 • Openbare ruimte & Omgevingsadvies
Ontmoet ons team

Gerrit de Zoeten, Senior Consultant

Op weg naar een echt duurzame wereld hebben we lef nodig. We moeten ons hoofd boven het maaiveld durven uitsteken.

Gerrit de Zoeten

Senior Consultant

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team
End of main content
To top