Skip to main content
Start of main content

Bouw- en woonrijp maken Driesche Weide (Eikberg)

Planologische procedure en engineering nieuwbouwlocatie 34 woningen

 • Bavel, Nederland

  Bavel, Nederland

Voorbereiding, ontwerp en contractvorming bouw- en woonrijp maken Driesche Weide

Voor de ontwikkeling van het nieuwbouwproject Driesche Weide, een uitbreidingslocatie in het zuidwestelijke deel van Bavel met 34 woningen, heeft Stantec van begin tot eind een begeleidende rol gespeeld in de bestemmingsplanprocedure en de technische uitwerking van het project.

Voor het gehele traject rond het bestemmingsplan heeft ons team geadviseerd in de planologische procedure en diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals bodem-, PFAS-, akoestisch-, flora & fauna en stikstof. De nieuwe ontwikkeling ligt vlak bij een Natura 2000-gebied wat elke uitdagingen met zich meebracht rond stikstof, maar in nauwe samenwerking met Van Wijnen is het gelukt om het plan in te passen in de gelegde wet- en regelgeving. Na vaststelling van het bestemmingsplan werd Stantec ook gevraagd om de technische uitwerking te verzorgen voor de bouwrijpfase (riolering, kabels- en leidingentracé en bouwwegen) en woonrijpfase (inrichting toekomstig openbaar gebied) van het project. Onze collega’s hebben het terrein met een 2D-meting in beeld gebracht, advies uitgebracht over verplichte particuliere waterberging op eigen percelen, coördinatie gevoerd met nutspartijen, uitvoeringstekeningen gemaakt voor de bouw- en woonrijpfase en bijpassend contract (RAW-bestek) opgesteld.

Na de voorbereidingsfase heeft Stantec namens Van Wijnen de directie en toezicht UAV verzorgd. Omdat het openbaar gebied in dit proces moet worden overgedragen naar de gemeente, gebeurde dat in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, de woningbouwer, de civiele aannemer en de gemeente Breda.

In een oogopslag

Cliënt
 • Van Wijnen
Onze experts

Nicky Tolenaars, Projectleider Infrastructuur

Of het nu gaat om een aanpassing of een nieuwe ontwikkeling in onze leefomgeving, één ding is duidelijk: we doen het met zijn allen.
Nicky Tolenaars Projectleider Infrastructuur Lees meer

Piërre Frijters, Projectleider Infrastructuur

De jeugd heeft de toekomst, we kunnen veel leren uit onze ervaring met de ontwikkelprojecten van onze leefomgeving.
Piërre Frijters Projectleider Infrastructuur Lees meer

Hans Timmers, Senior Adviseur Geodesie

Doe wat je zegt en zeg wat je doet.

Nicky Tolenaars

Projectleider Infrastructuur

Piërre Frijters

Projectleider Infrastructuur

Hans Timmers

Senior Adviseur Geodesie

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team
End of main content
To top