Skip to main content
Start of main content

Bewonersparticipatie bij locatiebepaling van ondergrondse afvalcontainers

Locatieplan en aanbesteden ondergrondse afvalcontainers gemeente Leusden

 • Leusden, Nederland

  Leusden, Nederland

Participatie is het sleutelwoord in het beleid van Leusden

Om invulling te geven aan haar ambities voor afvalscheiding heeft de gemeente Leusden gekozen voor omgekeerd inzamelen. Grondstoffen worden aan huis opgehaald en bewoners brengen hun restafval voortaan weg naar ondergrondse verzamelcontainers. Gemeente Leusden betrekt haar inwoners zo veel mogelijk in de uitvoering van beleid. Participatie was dus het sleutelwoord in de vraag aan Stantec voor begeleiding bij het opstellen van een locatieplan ondergrondse afvalcontainers.

Voor het opstellen van het locatieplan hebben we inzicht gecreëerd door gebruik te maken van geo-informatie systemen (GIS). De gemeente had al locatiecriteria vastgesteld. Gecombineerd met gegevens over kabels en leidingen, lichtmasten, bomen, straatmeubilair en beplanting maken we een kaart met potentiele plaatsingslocaties. We hebben inwoners van de gemeente de keuze gegeven op welke van die potentiele locaties daadwerkelijk een container wordt geplaatst. Ruim 450 inwoners hebben tijdens bewonersbijeenkomsten vragen gesteld en voorkeurlocaties besproken. In gesprek met medewerkers van diverse beleidsterreinen en bewoners bewijst het kaartmateriaal zijn waarde door (on)mogelijkheden transparant te maken. Uit die dialoog ontstaat een door gemeente én bewoners gedragen locatieplan.

Na vaststelling van het locatieplan hebben we gemeente Leusden ook begeleidt bij het aanbesteden van de levering en plaatsing van de ondergrondse containers.

In een oogopslag

Cliënt
 • Gemeente Leusden
Ontmoet ons team

Jacco Wanders, GIS-manager

The sky is the limit in Geo-ICT. Onze specialiteit is om slimme, haalbare en langdurige oplossingen te ontwikkelen, samen met de klant.

Jacco Wanders

GIS-manager

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team
End of main content
To top