Skip to main content
Start of main content

Unieke samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel

Ecologische upgrade voor Groenlose Slinge

 • Achterhoek, Nederland

  Achterhoek, Nederland

Uitvoeren van tientallen projecten om de waterkwaliteit te verbeteren

Water houdt zich niet aan de landsgrenzen en daarom zijn in Europa afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de meest belangrijke wateren in heel Europa in 2027 ‘op orde' is. De komende jaren staat Waterschap Rijn en IJssel voor een grote opgave: het realiseren van tientallen maatregelen om de kwaliteit van het oppervlaktewater in de Achterhoek te verbeteren.

Het stroomgebied van de Groenlose Slinge ligt in een gebied met hoge landschappelijke waarden en agrarisch grondgebruik. Door diverse factoren blijft de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater achter. Om de waterkwaliteit te verbeteren en ervoor te zorgen dat het een aantrekkelijk leefgebied wordt voor stromingsminnende soorten vis en macrofauna, worden er de komende jaren tientallen projecten voorbereid en uitgevoerd. Zo zullen beken worden verondiept, stuwen worden verwijderd en vistrappen en natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Een team van Stantec’s omgevingsmanagers ondersteunt het waterschap vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie. Zij verzorgen onder andere het stakeholdermanagement, begeleiden de vergunningprocedures en verzorgen de projectcommunicatie en -participatie. Zij zetten een unieke tool in, namelijk de BRK-i Locatie Quick Scan. Deze geeft aan het begin van ieder project direct aan welke obstakels men in de ondergrond en bovengrond kan verwachten. Door uitgebreide databestanden met historische informatie te koppelen aan het projectgebied kunnen Stantec’s omgevingsmanagers betrouwbare voorspellingen doen zonder het uitvoeren van duur en tijdrovend veld- en laboratoriumonderzoek. Hierdoor worden consequenties van een uitvoeringsvariant direct inzichtelijk, met flinke kosten- en tijdsbesparingen voor het waterschap tot gevolg. 

In een oogopslag

Cliënt
 • Waterschap Rijn en IJssel
Onze expert

Didier Van Det, Senior Consultant Omgevingsmanagement

Kruisbestuiving en weten wat een ander bezighoudt leidt tot creativiteit, de wildste ideeën en uiteindelijk fantastische initiatieven.
Didier Van Det Senior Consultant Omgevingsmanagement Lees meer

Didier Van Det

Senior Consultant Omgevingsmanagement

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team
End of main content
To top