Ruimte in de Ondergrond

 • Inzicht in de ruimte voor gemeente Den Haag

  Een duidelijk beeld van de beschikbare ruimte voor de aanleg van warmtenetten en andere ondergrondse infrastructuur.

  Lees meer
 • Vragen, plannen, of uitdagingen?

  Neem contact op met Wouter Hoogenraad, Businesslinemanager Infrastructuur

  Meer informatie

Vind de ondergrondse ruimte voor de energietransitie

De komende decennia staan we voor de opgave een succes te maken van de energietransitie. Dat gebeurt veelal ondergronds. Maar waar? Stantec levert met Ruimte in de Ondergrond (RIO) een uniek, schaalbaar overzicht (straat – wijk – gemeente), zodat u snel en duidelijk ziet waar de mogelijkheden liggen.

Een op maat gemaakte, modulaire oplossing specifiek voor uw gemeente of een projectgebied

Het wordt vol in de ondergrond. Naast riolering, water- en gasleidingen en elektriciteits- en telecomkabels zijn er de afgelopen jaren warmtenetten en glasvezel aangelegd. De komende decennia komt hier de uitdaging bij van de energietransitie, waarvoor nog veel meer infrastructuur moet worden aangelegd in de ondergrond, zoals nieuwe warmtenetten of een verzwaring van het elektriciteitsnet (all-electric).

Op dit moment stellen gemeenten in het kader van het Klimaatakkoord een Transitievisie Warmte op voor de gemeente en voor hun wijken aparte Wijkenergieplannen. Daarin staat verwoord hoe en middels welke energiemiddelen de gemeente dit gaat doen. Warmtenet, elektriciteit, iets anders? Vast staat dat men op veel plaatsen tegen boven- of ondergrondse obstakels zal aanlopen.

Globaal inzicht in waar wel en waar juist geen ruimte beschikbaar is, op wijkniveau, helpt met het verder uitrollen van de plannen.

Met Ruimte in de Ondergrond (RIO), heeft Stantec een krachtige methode ontwikkeld waarmee in één oogopslag de beschikbare ruimte in de ondergrond zichtbaar wordt gemaakt, om u te helpen bij de besluitvorming over de energiekeuze en de beste wijkoplossing. Ruimte in de Ondergrond geeft een totaalbeeld van alle wijken of dorpskernen in een gemeente, inclusief detaildoorsnedes tot op straatniveau. Ook wordt direct inzichtelijk gemaakt wát de oorzaak is van een beperking in de beschikbare ruimte, zoals een ondergrondse container, kabels- en leidingen of zelfs een boomkluit.

De resultaten worden weergegeven in een gebruiksvriendelijk portaal, waar alle relevante informatie op één plek wordt ontsloten. Hiermee kun je met RIO ook op detailniveau kijken naar oplossingen voor de gebieden waar op het eerste gezicht te weinig ruimte beschikbaar is. Het portaal is speciaal ontworpen om alle betrokkenen te informeren. Hiermee krijgen ook burgers inzicht in de Ruimte in de Ondergrond.

Onze experts

Wouter Hoogenraad, Businesslinemanager Infrastructuur

Overzicht geeft inzicht. Zo voorkom je na twee stappen vooruit, er één terug te zetten.
Wouter Hoogenraad Businesslinemanager Infrastructuur Lees meer

Hilbert Weemstra, Projectmanager

Het is de leukste uitdaging om als team met veel plezier zo goed mogelijk invulling te geven aan de wensen van onze klanten.

Wouter Hoogenraad

Businesslinemanager Infrastructuur

Hilbert Weemstra

Projectmanager

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team