Telif

Bu internet sitesini kullanarak, içeriğin (grafikler, fotoğraflar, görseller ve yazılı materyal dahil) Stantec Inc. tarafından sağlandığı kabul ediyorsunuz. Bu internet sitesinin içeriği telif, marka ve diğer mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. Bu hakların geçerli olduğunu ve sizin bu internet sitesinin içeriğinin kullanımınızın geçerli telif, marka ve diğer fikri mülkiyet hukukuna tabi olduğunu kabul ediyorsunuz.

Stantec Inc. internet sitesinin tüm içeriği müşterek iş ve/veya derleme olarak Kanada ve Uluslararası telif hukuku tarafından korunmaktadır ve Stantec Inc. içeriğin ve bu içeriğin koordinasyonunun, düzenlemesinin ve iyileştirmesinin telif hakkına sahiptir. Şahsi kullanımınız için, telif hakkı bulunan materyal dahil, içeriğin bir kopyasını, orijinal içerik gibi görünen bu gibi kopyaların da tüm telif, marka ve diğer mülkiyet haklarına sahip olduğunun bilincinde olarak, çıkarabilirsiniz. Burada bahsedilen istisnalar hariç olmak üzere, Stantec Inc.’in açık yazılı izni olmaksızın bu internet sitesinin hiçbir içeriği kısmen veya tamamen kopyalanamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz, satılamaz veya taşınamaz.

Sorumluluğun Sınırı

Stantec Inc. ya da onun alt veya ilişkili kurumları bu internet sitesinde bulunan materyalden veya bu materyali kullanmalarından ya da bu materyale güvenmelerinden dolayı üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluk taşımayacaktır. Ayrıca, Stantec Inc. ya da onun alt veya ilişkili kurumları, performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, ayıp, iletişim işlemi gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hattı arızası, hırsızlık veya tahribatı veya siteye izinsiz girişten veya sitenin ya da materyalin izinsiz değişikliğinden kaynaklanan herhangi bir zarardan (özel veya dolaylı zararlar dahil) veya sakatlıktan üçüncü kişilere karşı sorumlu olmayacaktır. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırları geçerli hukuka tabidir.

Bu internet sitesi, materyali ve içeriği, açık veya zımni hiçbir konuda ve hiçbir şekilde taahhüt içermeksizin, olduğu gibi sağlanmaktadır. Yukarıda bahsedilen zımni teminat sınırı geçerli hukuka tabidir.

Stantec Inc. bu internet sitesinin içeriğini her zaman ve ilan etmeksizin değiştirme veya düzeltme hakkını saklı tutar.

Stantec Inc. üye şirketleri dünyanın her tarafında hizmet sağlar. Bu sitede yer alan bilgiler hiçbir yargı yetkisi sınırları içinde, yerel hukuka göre özel izin veya diğer idari gereklilikler gerektirebilen hizmetler gibi, bu hizmetlere yönelik bir önerme olarak anlamlandırılamaz. Hizmetlerimizin tamamının ya da herhangi birisinin belirli bir yargı alanı sınırları içerisinde geçerli olup olmadığını belirlemek için lütfen Stantec Inc. ile doğrudan irtibata geçin.

Üçüncü Şahıs Sitelerin Linkleri
Bu site üçüncü şahıs sitelerin linklerini taşıyabilir. Bu linkler, kullanıcıların kullanım kolaylığı için sağlanmıştır ve Stantec Inc. ve onun alt ve ilişkili kurumları bu gibi üçüncü şahıs sitelerin içeriğini kontrol veya teyit etmemektedir. Stantec Inc. ve onun alt ve ilişkili kurumlarının bu sitede linki verilmiş üçüncü şahıs sitelerin içeriğinden veya doğruluğundan sorumlu olmadığını, bu gibi üçüncü şahıs sitelerde yer alan içeriğin ve bilginin doğruluğu göz önüne alındığında temsil ya da taahüt etmediğini ve başka bir siteyle bağlantılı veya başka bir siteyle arasındaki bir uyuşmazlıktan kaynaklanan herhangi bir zarardan veya sakatlıktan sorumlu olmayacağını kabul ediyorsunuz.

Gizlilik Politikası

Stantec Inc., birer müşteri, yatırımcı ya da toplumun bir üyesi olan sizlere çok değer vermektedir ve kendisini kişisel bilgilerinizin korunmasına adamıştır. Bu gizlilik bildirimi ile (nereden bağlanırsanız bağlanın) web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizi nasıl ele aldığımız konusunda sizlere bilgi vereceğiz ve gizlilik konusundaki haklarınızı ve kanunlar çerçevesinde nasıl korunduğunuzu anlatacağız.

Bu gizlilik bildirimi ile, web sitesi üzerinden vermiş olabileceğiniz verilerin tamamı dahil kişisel verilerinizin web sitesini kullandığınız sırada Stantec tarafından ne şekilde toplandığı ve işlendiği konusunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Bu web sitesi çocuklara yönelik değildir, bilinçli olarak çocuklara dair veri toplamayız.

Size ait bilgileri nasıl ve neden kullandığımızı tam olarak anlayabilmeniz için bu gizlilik bildirimini ve  beraberinde hakkınızdaki kişisel verileri toplarken ve işlerken belirli durumlarda sunabileceğimiz diğer gizlilik ya da adil işleme bildirimlerini okumanız önemlidir. Bu gizlilik bildirimi, diğer bildirimlere bir ilave olarak düzenlenmiştir ve diğer bildirimleri geçersiz kılmaz.

Ticari bir faaliyet için kullanılan kişisel bilgilerin Stantec Inc., ortakları ve grup şirketleri tarafından toplanması, kullanılması ve ifşasını düzenleyen ulusal bazda, eyalet bazında ve federal bazda çeşitli yasalar vardır. 

Gizlilik Uyumu
Bu yasalara uygun hareket etmek için şunları yapacağız:

 • Sadece aşağıda açıklanan amaçlar açısından uygun, yararlı ve gerekli olan kişisel bilgileri toplayacağız.
 • Kişisel verilerinizi sadece yasaların izin verdiği hallerde, ayrıca adil ve şeffaf bir şekilde kullanacağız. Kişisel verilerinizi en çok şu şartlarda kullanacağız:
  o    Sizinle düzenlemek üzere olduğumuz ya da düzenlemiş bulunduğumuz bir sözleşmeye uygun hareket etmemiz gerektiğinde.
  o    Meşru haklarımız (ya da üçüncü bir tarafın meşru hakları) açısından gerekli olduğunda ve çıkarlarınız ve temel haklarınız dolayısıyla bu haklar geçerliliğini yitirmiyorsa.
  o    Yasal ya da düzenleyici bir yükümlülüğe uygun hareket etmemiz gerektiğinde.
 • Yararlı ve gerekli görüldüğünde, uygun düşmeyen (örneğin acil durumlar ya da izin alınmasının bilgiye ulaşmamızı ve bilginin doğruluğunu riske atacağı) haller hariç kişisel bilgileri toplamak, kullanmak ve ifşa etmek için izin alacağız. Bilginin hassasiyetine uygun şekilde hazırlanmış bir form ile izninizi alacağız ve izninizi değiştirmenize ya da geri çekmenize imkan tanıyacağız.
 • Aşağıda belirtildiği üzere, kişisel bilgileri sadece toplanmalarının nedeni olan belirli amaçlar için kullanacağız ve ifşa edeceğiz.
 • Talep halinde sizleri kişisel bilgilerin varlığı, kullanımı ve ifşası hakkında bilgilendireceğiz ve makul şartlarda söz konusu bilgilere erişim sağlayacağız. Talep halinde, doğru olmayan, güncelliğini yitirmiş ya da toplanmasını gerektiren amaç(lar) açısından artık ihtiyaç duyulmayan bilgileri düzelteceğiz ya da sileceğiz.
 • Toplama ve kullanma amaçlarıyla ilgili olarak tüm kişisel bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olacağız; kişisel bilgilerin güvende olmasını temin etmek için uygun olan teknik ve kurum içi önlemleri alacağız; ve bilgileri ancak iş ve yasal sebepler açısından gerekli olduğu sürece muhafaza edeceğiz.

Toplama, Kullanma ve İfşa Amaçları
Müşterilerimiz, yatırımcılarımız ve diğer kamu üyelerinden kişisel bilgi topladığımızda, bu veriler aşağıda belirtilen amaçlar için kullanılacak ve ifşa edilecektir:

 • Sizinle güvenilir ticari ilişkiler kurmak ve sürdürmek
 • Hizmet ve/veya proje ihtiyaçlarınızı anlamak
 • Sizin için ürünler geliştirmek, ürünleri iyileştirmek, pazarlamak ya da ürün sağlamak
 • İş ve işlemlerimizi yönetmek ve geliştirmek
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimleri karşılamak

Topladığımız Kişisel Veri Türleri

Yukarıda belirtilen amaçları yerine getirmek üzere, web sitesi üzerinden aşağıda belirtilen türdeki kişisel bilgileri toplayabiliriz:

 • Kimlik
 • İletişim bilgileri
 • Pazarlama ve İletişim tercihleri
 • Web sitesi kullanım geçmişi

Otomatik Bilgi Toplama
Siteyi ziyaret ettiğinizde, Stantec bilgisayarınızı internete bağlamak için kullandığınız İnternet Protokolü (IP) adresi, tarayıcı tipi ve sürümü, saat bölgesi ayarları, tarayıcı eklenti tipleri ve sürümleri, işletim sistemi ve platformu dahil otomatik olarak bilgi toplar. Örneğin Stantec, Stantec sitesine nereden erişim sağladığınıza bakarak bölgeye özel içeriklerin verilmesine yardımcı olmak için IP adreslerini kullanır. Buna ek olarak, sitemizle her etkileşime girişinizde ziyaret ettiğiniz sayfalar, ziyaret sıklığı ve sitemizdeki faaliyetleriniz dahil siteyi kullanımınızla ilgili belirli tipteki bilgileri alır ve saklarız. Stantec, IP adresiniz, Stantec çerezleri ve istediğiniz sayfa dahil Google Analytics vasıtasıyla trafik verilerini alır ve kaydeder. Stantec bu verileri sunucusundaki problemleri tespit etmeye ve trendleri incelemeye yardımcı olmaları için kullanır. Bunun yanı sıra site üzerinden topladığımız herhangi bir veriyi müşterilerimizi ya da web sitesini ziyaret edenleri daha iyi anlamak ve daha iyi pazarlama yapmak üzere de kullanabiliriz.

Çerez Kullanıyor Muyuz?
Evet, çerezler bilgisayarınızın sabit diskine aktardığımız, rakamlar ve harflerden oluşan küçük dosyalardır. Bu sitede kullanılan çerezlerin bazıları zorunludur ve her web sayfasında gördüğünüz arkaplan görüntüsünün sürdürülmesi gibi, sitenin düzgün çalışmasını sağlamak açısından gereklidir.

Bunun yanı sıra, ziyaretçi sayısı ve kullanıcının site ile etkileşimi hakkında veri toplamamıza ve gelecek ziyaretler için tercihleri anlamamıza ve kaydetmemize olanak tanıyan bazı zorunlu olmayan çerezler de kullanmaktayız. Bu da gelecekte daha iyi bir site deneyimi ve daha iyi araçlar sunmamıza imkan tanımaktadır. Bu bilgiler web sitesini kullananların kimlikleri tanımlanmaksızın toplanır ve kullanıcılarımızın kişisel kimliklerini tespit etmek üzere herhangi bir girişimde bulunulmaz.

Web sitemize erişim sağlayarak ve web sitemizi kullanarak, çerez kullanmamızı ve kişisel bilgilerinizin burada tarif edildiği şekilde toplanmasını kabul edersiniz.

Çerez kullanmak istemiyorsanız, tarayıcı ayarlarının değiştirilmesiyle bu özellik devre dışı bırakılabilir. Ancak, çerezleri devre dışı bırakırsanız, sitemizin belirli bölümleri sizin için çalışmayacaktır.

Kişisel bilgilerinizin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanmasına, kullanılmasına ve ifşa edilmesine karşıysanız, lütfen Stantec’in gizlilikten sorumlu görevlisi ile irtibata geçin.

Yasal ve sözleşmeden doğan kısıtlamalara tabi olmak üzere, izninizi makul bir süre öncesinden bildirimde bulunmak suretiyle dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşası hakkında sorularınız varsa, privacy@stantec.com adresi üzerinden Stantec Inc.’in veri koruma görevlisi ile irtibata geçebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İfşası

Yukarıda yazılı amaçlar doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen taraflarla paylaşmanız gerekebilir.

Diğer Stantec Grup şirketleri ve bağlı şirketler.

 • Stantec’e genel iş hizmeti sağlayan, BT dahil harici üçüncü taraf tedarikçiler.
 • Flyp Technologies Inc. d/b/a Uberflip
 • Marketo, Inc. ve Bağlı Şirketleri (Marketo International, Ltd.; Marketo EMEA, Ltd.; Marketo Australia Pty Ltd.; Marketo K.K.; Marketo Solutions Limited (Birleşik Krallık); Marketo Solutions, Ltd. (İsrail) aka Insightera, Inc.; Marketo Corporation Canada; Bizible; ToutApp, Inc.; Zubhium Inc.)
 • İşimizin ya da varlıklarımızın bazı bölümlerini onlara satmayı, devretmeyi ya da onlarla  birleştirmeyi seçebileceğimiz üçüncü taraflar. Alternatif olarak, başka işletmeleri iktisap etme ya da başka işletmelerle birleşme yoluna da gidebiliriz. İşletmemizde herhangi bir değişiklik olursa, yeni malikler kişisel verilerinizi bu gizlilik bildiriminde belirtildiği şekilde, aynı şartlarda kullanabilir.

Tüm üçüncü taraflardan kişisel verilerinizin güvenliğine saygı duymalarını ve bu verileri kanunlara uygun şekilde ele almalarını talep ederiz. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızın, kişisel verilerinizi kendi amaçları için kullanmalarına müsaade etmeyiz ve kişisel verilerinizi sadece belirlenmiş olan amaçlar için ve talimatlarımız doğrultusunda işlemelerine izin veririz.

Uluslararası Transferler

Kişisel verilerinizi Stantec Grup bünyesinde paylaşırız. Web sitesine Avrupa Ekonomik Alanı’ndan (AEA) erişim sağlıyorsanız, bu durumda verilerinizin AEA dışına aktarılması söz konusudur.

Harici üçüncü taraf tedarikçilerimizin birçoğu Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında yer almaktadır ve bu nedenle kişisel verilerinizi işlerlerken bu verilerin AEA dışına aktarılması söz konusu olacaktır.

Kişisel verilerinizi AEA dışına her aktarışımızda, aşağıdaki güvenlik tedbirlerinden en az bir tanesinin uygulanmasını temin etmek suretiyle benzer düzeyde bir koruma sağlandığından emin oluruz:

 • Kişisel verilerinizi sadece Avrupa Komisyonu tarafından yeterli düzeyde koruma sağladığı kabul edilen ülkelere aktaracağız.
 • Birlikte çalıştığımız belirli hizmet sağlayıcıları ile, kişisel veriler için Avrupa’dakine benzer bir koruma sağlayan, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış belirli sözleşmeleri kullanabiliriz.
 • Birleşik Devletler’de yer alan sağlayıcıları kullandığımızda, kendilerine veri aktarımını Avrupa ve ABD arasında paylaşılan kişisel veriler açısından benzer bir koruma sağlanmasını gerektiren Gizlilik Kalkanının bir parçası olmaları halinde gerçekleştirebiliriz.      
 • Kişisel verilerinizi AEA dışına aktarırken kullandığımız söz konusu mekanizma hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız, lütfen bizimle irtibata geçin.

Kişisel Bilgilerin Korunması
Stantec, kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişim, kullanım, ifşa, kayıp, değiştirme ya da yok etme eylemlerine karşı korumak için uygun teknik ve kurumsal güvenlik tedbirlerinden yararlanacaktır. Stantec’in çalışanları, Stantec Inc.’ın daimi Gizlilik ilkesini, aynı zamanda diğer gizlilik politikalarını ve prosedürlerini takip etmeye devam edecektir.

Yasal Haklarınız

Belirli şartlar altında, kişisel verileriniz ile ilgili olarak veri koruma kanunları çerçevesinde aşağıdaki haklardan bazılarına ya da hepsine sahip olabilirsiniz:

 • Size ait kişisel verilere erişim talep etme.
 • Size ait kişisel verilerde düzeltme yapılmasını talep etme.
 • Size ait kişisel verilerin silinmesini talep etme.
 • Size ait kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme.
 • Size ait kişisel verilerin işlenmesine yönelik kısıtlama getirilmesini talep etme.
 • Size ait kişisel verilerin aktarılmasını talep etme.
 • İzninizi geri çekme hakkı.

Yukarıdaki haklardan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, lütfen privacy@stantec.com adresi üzerinden irtibata geçin.

Size ait kişisel verilere erişmek (ya da diğer haklarınızı kullanmak) için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmeyecektir. Ancak talebiniz açık bir şekilde temelsiz ise, tekrar ediyorsa ya da aşırı ise makul bir ücret uygulayabiliriz. Alternatif olarak, bu gibi durumlarda talebinizi karşılamayı reddedebiliriz.

Kimliğinizi doğrulamak ve kişisel verilere erişim hakkınızı (ya da diğer haklarınızı) temin edebilmek için sizden belirli bilgileri talep etmemiz gerekebilir. Bu, kişisel verilerinizin yetkisi bulunmayan başka kimselere ifşa edilmediğinden emin olmak için uygulanan bir güvenlik önlemidir. Ayrıca cevabımızı hızlandırabilmek için talebiniz ile ilgili daha fazla bilgi almak üzere sizinle irtibata geçebiliriz.

Tüm meşru talepleri Bir ay içinde cevaplamaya çalışıyoruz. Arada sırada, özellikle talebiniz karmaşıksa ya da birden fazla talepte bulunmuşsanız, bir aydan daha fazla sürebilir. Bu durumda, sizi bilgilendirir ve son gelişmelerden haberdar ederiz.

Şikayetlerin Ele Alınması

Stantec’in Gizlilik politikasına ya da özel sektör gizlilik kanunlarına uygun davranmadığı kanısındaysanız, şikayetinizi araştırması için yetkili birisini atayacak ola Stantec’in veri koruma görevlisine (privacy@stantec.com) iletebilirsiniz. Şikayetiniz sizi tatmin edecek şekilde çözümlenmezse, ulusal bazdaki, il ya da eyalet bazındaki ilgili gizlilik veya veri koruma memurlarına ya da düzenleyici makama yazılı talepte bulunabilir ve şikayeti araştırmalarını talep edebilirsiniz.