Skip to main content
Start of main content

Orta Asya’da sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi

Avrupa Komisyonu; çevre ve su politikalarını güçlendirerek ve de yeşil yatırımları teşvik ederek Orta Asya’da sürdürülebilir kalkınmayı ve döngüsel ekonomiyi ön plana çıkarma amacını taşıyan projeyi Stantec şirketinin liderliğinde kurulan konsorsiyuma verdi.

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ı odak noktasına alan AB-Orta Asya Çevre, İklim Değişikliği ve Su Birliğinin (WECOOP) hedefi; ulusal düzeyde çevre, iklim değişikliği ve su politikalarını iyileştirmek ve bu politikaları AB standartlarına yaklaştırmanın yanı sıra çevre ve iklim değişikliği endişelerini göz önünde bulundurarak bölge genelinde birçok sektörde bilinçli yeşil yatırımlar yapılmasını teşvik etmektedir.

Bu proje kapsamında Stantec, çevre, iklim değişikliği ve su ile ilgili mevzuatların her aşamasında AB ve söz konusu ülkeler arasında yapısal bir politika diyalogu kurulmasına yardımcı olacak olup bir taraftan bölgede faaliyet gösteren diğer uluslararası finansal kaynak kuruluşlarıyla koordinasyonu yönetirken diğer taraftan da hem eğitim ve politika danışmanlığı ile bölgesel ve ulusal paydaşların yeterlilik seviyelerini geliştirmeye yardımcı olacak hem de güvenilir yatırım projelerinin tasarlanması ve hazırlanması konusunda uzman görüşünü sunacaktır.

Stantec Belçika’nın Operasyon Direktörü Christophe Leroy konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Hâlihazırda Stantec şirketi tarafından hayata geçirilmiş ve geçtiğimiz üç yılda bölgedeki resmi yetkililere ve yöneticilere hem rehberlik hem de uzman görüş sunmuş olan WECOOP programı kapsamında çalışmalarımıza devam edebilecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Nüfusun artması ve yaşanan iklim değişiklikleri, hem altyapı bakımından hem de kaynak bakımından su talebinde bölgede yaşanan başlıca zorlukları beraberinde getiriyor. Bu program sayesinde, bu zorluklarla başa çıkmak için ilgili ülkelerde yürütülen çalışmalarda önemli bir rol oynayabiliriz. Böylece Stantec, AB dış yardım programları kapsamında iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında piyasa lideri olarak konumunu daha da güçlendiriyor.” 

End of main content
To top