Skip to main content
Start of main content

Stantec, Pennsylvania’nın en büyük solar projesinde tasarım hizmetlerini gerçekleştiriyor

Lightsource BP tarafından finanse ve inşa edilen 70 megavatlık 150.000 panelli solar proje, önümüzdeki 25 yıl boyunca Penn State Üniversitesinin elektrik ihtiyacının yüzde yirmi beşini karşılayacak.

Lightsource BP şirketiyle işbirliği yapan Penn State Üniversitesi, Pennsylvania eyaletindeki en büyük solar projenin temellerini attı. Bu projenin, önümüzdeki 25 yıl içerisinde üniversitenin elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde yirmi beşini karşılayarak 14 milyon doların üzerinde tasarruf sağlaması bekleniyor. Tesisi inşa edecek olan Lightsource BP, aynı zamanda hem tesisin sahibi hem de işletmecisi olarak elektriği uzun vadeli enerji satış sözleşmesi kapsamında Penn State üniversitesine satacak.

Projenin EPC (mühendislik, tedarik ve inşaat) yüklenicisi Rosendin tarafından projenin lider mühendislik firmalarından biri olarak görevlendirilen Stantec; elektrik, yapısal ve inşaat mühendisliği tasarım hizmetlerini gerçekleştirilecektir. Bu projeyle Franklin Pennsylvania’da kiralanan 500 dönümden daha büyük bir alana yayılan üç lokasyonda, 150.000 solar panel kurulacaktır.

Lightsource BP’nin Güney ve Kuzey Amerika’dan sorumlu CEO’su Kevin Smith konuyla ilgili şunları söyledi: “Lightsource BP, inşa ettiği yerel biyolojik çeşitlilik ve tarım üzerinde olumlu etkileri olan güneş enerjisi tarlalarıyla tanınıyor ve Pennsylvania’daki bu projeyle bu modeli Stantec ile adım daha ileriye götüreceğimiz için çok heyecanlıyız.” “Stantec şirketinin mühendislik alanındaki uzmanlığı ve de yerel çevreyle topluluklara gösterdiği özen bizim temel değerlerimizle birebir örtüşüyor”.

Penn State araştırmacılarının da yardımıyla proje tasarım ekibi, polen yayılımını arttırmak ve bal arısı nüfusundaki azalmanın önüne geçmek için çimenler ve bodur ağaçlar gibi çevreye duyarlı tasarım öğelerini 70 megavatlık bu projeye eklemektedir. Aynı zamanda proje, öğrencilere ve öğretim üyelerine hizmet veren bir çalışma laboratuvarı olarak da kullanılacaktır.

Wall Township, New Jersey Ofisinden yönetilen bu proje için beş Stantec ofisinden son derece deneyimli profesyoneller işbirliği içerisinde çalışıyor. Projenin 2020 yılı Temmuz ayında tamamlanması bekleniyor.

Stantec Enerji Başkanı David Bernier ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Güneş enerjisi, toplumların temiz enerji üretmesine yardım edilmesinde kilit bir rol oynuyor”. “Penn State Üniversitesi ve Lightsource BP, yenilebilir enerji alanındaki iddialı hedefleri hayata geçirmek için Kuzey Amerika genelindeki küçüklü büyüklü topluluklarda ihtiyaç duyulan yenilikçi ve ilerici düşünce biçimini temsil ediyor”.

Enerji sektöründeki değişime paralel olarak Stantec, evrim geçirmekte olan yenilenebilir enerji ihtiyaçlarına yöneliyor. Stantec şirketi; rüzgar, güneş ve su enerjisiyle enerji depolama alanları dahil olmak üzere yenilenebilir enerji üretiminin her alanında deneyime sahip. Birçok saha üzerine kurulu fotovoltaik (PV)  portföylerden rekor nitelikteki yoğun fotovoltaik tesislere kadar geniş bir yelpazeye yayılan solar projelerin geliştirilmesi ve birbirine bağlanması amacıyla belli başlı planlamacılarla ve kamu hizmeti şirketleriyle çalışan Stantec, Kuzey Amerika’da ve dünyanın birçok yerinde 11.000 MW’nin üzerinde hacme sahip güneş enerjisi projelerini tamamlayarak teslim etti. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen stantec.com/solar-power adresini ziyaret edin.

Pennsylvania’s largest solar project involves installation of 150,000 solar panels across three locations spanning over 500 acres. Image credit: Lightsource BP

End of main content
To top