Skip to main content
Start of main content

Türkiye’deki içme suyu projesi, mevzuat değişikliği ile sonuçlandı

07/31/2019

Türkiye’deki operasyon birimimiz, Türk içme suyu mevzuatına getiren yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle bu ay çok büyük bir başarıyı kutluyor; İstanbul’daki ekibimizin yaptığı araştırmanın bu değişiklikte payı büyük.

Bu araştırma, yüksek seviyede çevre koruma ve AB direktiflerine uyum sağlayarak Türkiye’nin katılım sürecini hızlandırma amacıyla başlatılmış Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) programı kapsamında hayata geçirilen “Türkiye’deki İçme Suyu Kaynakları ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi için Teknik Yardım” projesinin bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerçekleştirilen projenin nihai amacı, insani tüketim amaçlı suyun sağlıklı ve temiz olmasını temin etmek ve gelecek yıllarda da bu amacı hayata geçirmek için mevzuatla belirlenen çerçeveler olmasını temin sağlamaktır.  

Bu amaca ulaşabilmek adına projenin temel hedeflerinden biri, içme suyu olarak kullanılan yerüstü su kaynaklarının kalite şartlarını belirleyen Türk yönetmeliğinin güncellenme olarak belirlendi. 29.06.2012 tarih ve 28338 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayınlanan bu yönetmelik, su kalitesine bağlı olarak yerüstü su kaynaklarından temin edilen su için uygulanması gereken arıtma seviyelerini tespit etmekte olup, bu kalite 41 konvansiyonel parametre kullanılarak belirlenmiştir. Yönetmelik, su kaynaklarını üç farklı gruba ayırarak sınıflandırır: fiziksel arıtma ve dezenfektasyon gerektiren birinci grup, fiziksel ve kimyasal arıtma ve dezenfektasyon gerektiren ikinci grup ve ancak ileri arıtma ve dezenfeksiyon yapıldıktan sonra içme suyu olarak kullanılabilecek üçüncü grup.

Stantec’te Su Mühendisi olarak görev yapan Esra Giresunlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye’deki 287 içme suyu kaynağının ve 193 içme suyu arıtma tesisinin tümünde incelemeler ve değerlendirmeler yapan ekibimiz, yerüstü su kaynaklarının sınıflandırılması için yeni ve güncel parametreler önerdi. Hem konvansiyonel parametreler, hem de mikrokirleticiler bu araştırma kapsamındaydı. Ekip, Türk içme suyu kaynaklarında bulunması muhtemel toplam 89 mikrokirleticiyi mercek altına aldı. Su kaynaklarında yapılan analizler sonucunda 89 mikrokirleticiden 49’una rastlandı”.

Bu çalışma sonucunda içme suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yerüstü su kaynakları kalite şartlarına yönelik güncel yönetmelik, 7 Temmuz tarihli ve 30823 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu yeni parametreler listesinde, halihazırda yönetmelikte ele alınmış olan birçok parametre ile beraber Stantec tarafından önerilen yeni parametreler yer almakta olup güncellendi ve araştırmada tespit edilen mikrokirleticiler de yönetmelikte yerlerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ile beraber çalışan Stantec, içme suyu arıtımı sektöründeki son teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurarak yönetmelikte halihazırda yer alan parametrelerin limitlerini güncelledi ve Stantec tarafından önerilen parametreler için yeni sınırlar tespit edildi.

Stantec Türkiye’nin Operasyon Direktörü Murat Sarıoğlu ise konuyla ilgili şunları kaydetti: “Bu başarı bizi gururlandırıyor; Bakanlık’la yakın işbirliği içerisinde yapılan bu projenin tamamlanmasıyla yasal ve kurumsal yapıda arzu edilen değişikliği sağlayabildiğimiz için mutluyuz. Su altyapımız için sağlıklı bir gelecek sağlamaya katkıda bulunmak için uzmanlığımızı kullanabileceğimiz bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.” 

End of main content
To top