Skip to main content
Start of main content

Stantec, Gaziantep, Türkiye’deki yağmur suyu altyapı projesinin ihale sürecini tasarlayacak ve destekleyecek

ÍSTANBUL, TÜRKIYE TSX,NYSE:STN

Açık ihale sürecinin ardından, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin Gaziantep kentinde kritik yağmur suyu toplama ve taşıma altyapısının geliştirilmesini desteklemek için Stantec'i seçti. Sözleşme kapsamında Stantec bir fizibilite çalışması yapacak, temel tasarımı geliştirecek ve ihale sürecini hazırlayıp destekleyecek.

Yoğun kentleşme görülen Gaziantep şehri yaklaşık 2 milyon nüfusa sahiptir ve Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinin batı kesiminde yer almaktadır. Şehir merkezinden geçen Alleben Nehri, yetersiz yağmur suyu altyapısı ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle yoğun yağış dönemlerinde şehir merkezinde tekrarlayan sellere neden olmaktadır.

Bu seller şehre ekonomik, sosyal ve çevresel zararlar verdiğinden, Gaziantep Belediyesi, şehrin insanlarını, binalarını ve ekonomisini korumak için yağmur suyu altyapısına yapılacak yatırımları finanse etme olasılığını araştırmak üzere EBRD'ye başvurdu.

Bu görev, yatırıma olan ihtiyacı doğrulamak ve yağmur suyu sellerinin zararını ve yenilenen altyapının etkilerini değerlendirmek için EBRD tarafından oluşturulmuştur. Görevin bir parçası olarak Stantec, mevcut durum değerlendirme çalışması, yatırım stratejisi, finansal analiz ve çevresel ve sosyal değerlendirmeleri içeren bir fizibilite çalışması yürütüyor. Ekip ayrıca projenin teknik gereksinimler, çizimler, şemalar ve teknik özellikler de dahil olmak üzere temel tasarımını da hazırlayacaktır. Buna ek olarak Stantec, eksiksiz bir ihale dokümanı paketi hazırlayarak ve süreç boyunca Gaziantep Belediyesi’ni destekleyerek ihale sürecinde destek sağlayacaktır. Projenin finansmanı, EBRD'nin dahili onayına tabidir.

Stantec Türkiye Operasyon Direktörü Murat Sarıoğlu, “Su ve atık su altyapısı Türk ekibimizin geleneksel uzmanlıkları arasındadır. Gaziantep şehri ile yakınen çalışmayı ve Türkiye ve bölgedeki projelerden edindiğimiz tecrübelerden yararlanmayı dört gözle bekliyoruz” dedi. “İklim değişikliği Gaziantep'te etkisini gösteriyor ve ehil yağmur suyu altyapısının uygulanması muazzam ölçüde yardımcı olacak. Tüm bunları gerçekleştirmek, şehri koruyan altyapıyı tasarlamak ve sunmak için birlikte çalışacağız."

Stantec Hakkında
Topluluklar çok önemlidir. İster kıyıda köşede ister dünyanın öbür ucunda olsun, bir temel, bir yer ve aidiyet duygusu sağlarlar. Bu nedenle Stantec'te her zaman toplumu göz önünde bulundurarak tasarlıyoruz.

Hizmet ettiğimiz toplulukları önemsiyoruz, çünkü onlar bizim de toplumlarımız. Bu, neye ihtiyaç duyulduğunu değerlendirmemize ve uzmanlığımızı birbirine bağlamamıza, nüansları takdir etmemize ve hiç düşünülmemiş olanları hayal etmemize, farklı bakış açılarını bir araya getirmemize ve böylece ortak bir başarıya doğru işbirliği yapabilmemize olanak tanır.

Biz tasarımcılar, mühendisler, arge  uzmanları ve proje yöneticileriyiz; topluluk, yaratıcılık ve müşteri ilişkilerinin kesişme noktasında birlikte yenilikçi çözümler sunuyoruz. Bu önceliklerin dengelenmesi, dünya genelindeki topluluklarda yaşam kalitesini artıran projelerle sonuçlanır.

Stantec, TSX ve NYSE'de STN sembolü altında işlem görüyor. 

Medya bağlantısı
Jorg Kemper
Communications Manager
Ph: +31 (15) 751 1887
jorg.kemper@stantec.com

End of main content
To top