Skip to main content
Start of main content

Stantec, Türk güneş paneli üretim pazarına genel bakış olarak kapsamlı bir rapor yayımlıyor

Pazar büyümeye devam ediyor, görünüm olumlu

ISTANBUL, TURKIYE TSX,NYSE:STN

Stantec, ülkenin gelişen güneş paneli sanayisine derinlemesine bir bakış sağlayan Türk fotovoltaik (FV) panel üretim sektörüne yönelik bir pazar araştırması raporu yayımladı. Yerel üreticilerden toplanan verilere dayanan rapor, pazarın 2011’deki başlangıcından bu yana olan geçmişini tasvir ediyor ve güneş paneli pazarının gelişimi ve gelecekteki potansiyeli hakkında benzersiz veriler sunuyor.

Türk güneş paneli sektörü nispeten genç bir sektör olup, 2010 yılı sonunda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un revizyonu gerçekleşmiş ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması YEKDEM uygulanmaya başlamıştır. Stantec Türkiye Genel Müdürü Dr. Murat Sarıoğlu: “Başlangıcından bu yana pazar önemli birkaç gelişim aşamasından geçerek daha olgun bir hale geldi. Stantec olarak, EBRD’nin (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın) Sürdürülebilir Enerji Finansman Programları’nın yürütücüsü olarak pazarda geniş bir deneyime sahibiz. FV panel üretim sektörü ile ilgili kapsamlı ve konsolide güncel veriler mevcut değildi; TurSEFF, MidSEFF ve TuREEFF projelerindeki uzmanlığımızdan yararlanarak bu kapsamlı pazara genel bakışı, paydaşlarımız ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Türkiye’deki FV panel üretim sektörüne ışık tutan pazar araştırması raporu, 16 üreticiden toplanan faaliyet alanları, modül ve hücre kurulu kapasiteleri, yatırım planları, tedarik zincirleri, yerli katkı, ürün çeşitleri, ticaret değerleri ve istihdam verileri gibi bilgiler ile Stantec’teki enerji mühendislerinin uzmanlığı ve öngörüleri bir araya getirilerek derlenmiştir.

Önemli bulgular:

  • Toplam FV panel üretimi kurulu kapasitesi 5610 MW/yıl
  • Yıllık üretimin ortalama olarak çeyreği ihraç ediliyor
  • Çalışanların ortalama %30’u kadın

Dr. Murat Sarıoğlu: “Türkiye’deki güneş enerjisi santrallerinin toplam kurulu gücünün bu yıl 6.000 MW mertebelerine ulaştığı belgelenmiştir. Öz tüketime yönelik yatırımları teşvik için lisanssız çatı üstü güneş enerjisi santralleri için yeni aylık mahsuplaşma mevzuatı, enerji depolama, hibrit santraller için yasal değişiklikler ve mini-YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) ihaleleri sayesinde daha fazla kapasite artışı bekleyebiliriz.”

Rapor ücretsiz olarak buraya tıklayarak indirilebilir veya turkiye@stantec.com adresine e-posta gönderilerek alınabilir.

Stantec Hakkında

Topluluklar çok önemlidir. İster kıyıda köşede ister dünyanın öbür ucunda olsun, bir temel, bir yer ve aidiyet duygusu sağlarlar. Bu nedenle Stantec'te her zaman toplumu göz önünde bulundurarak tasarlıyoruz.

Hizmet ettiğimiz toplulukları önemsiyoruz, çünkü onlar bizim de toplumlarımız. Bu, neye ihtiyaç duyulduğunu değerlendirmemize ve uzmanlığımızı birbirine bağlamamıza, nüansları takdir etmemize ve hiç düşünülmemiş olanları hayal etmemize, farklı bakış açılarını bir araya getirmemize ve böylece ortak bir başarıya doğru işbirliği yapabilmemize olanak tanır.

Biz tasarımcılar, mühendisler, arge  uzmanları ve proje yöneticileriyiz; topluluk, yaratıcılık ve müşteri ilişkilerinin kesişme noktasında birlikte yenilikçi çözümler sunuyoruz. Bu önceliklerin dengelenmesi, dünya genelindeki topluluklarda yaşam kalitesini artıran projelerle sonuçlanır.

Stantec, TSX ve NYSE'de STN sembolü altında işlem görüyor. 

Medya bağlantısı
Jorg Kemper
Communications Manager
Ph: +31 (15) 751 1887
jorg.kemper@stantec.com

End of main content
To top