Skip to main content
Start of main content

Stantec Trakya bölgesinin sosyo-ekonomik kalkınmasını destekleyecek

İmalat Sanayiindaki KOBİ’lerde süreç ve enerji verimliliğini iyileştirme ve verimlilik odaklı üretimi teşvik etme projesi

ÍSTANBUL, TÜRKIYE TSX,NYSE:STN

Avrupa Komisyonu, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) süreç ve enerji verimliliğini iyileştirmeyi ve Trakya bölgesindeki imalat sanayiinde verimlilik odaklı üretimi teşvik etmeyi amaçlayan Trakya Bölgesi'nin Üretici KOBİ'leri projesine teknik destek sağlamak üzere Stantec ile sözleşme imzaladı.

Trakya bölgesi, imalat sektöründe makine, elektrikli ev aletleri, elektronik, gıda, tekstil ve giyim, otomotiv, kimya, plastik ve kauçuk alanlarında çalışan 3,100'den fazla KOBİ ile ülkenin önde gelen ekonomik bölgelerinden biridir.

Avrupa Komisyonu'nun projesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Öncesi Yardımı’nın (IPA) bir parçasıdır ve iki temelden oluşmaktadır: KOBİ'lerin süreç ve enerji verimliliği konusunda bilgi ve farkındalığın artırılması ve ilgili bölgesel paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi. Bu sözleşmenin bir parçası olarak Stantec, bölgedeki KOBİ'lerin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmaya yardımcı olacak sanal bir işbirliği platformu kuracak ve başlatacaktır. Proje ekibi, bölgedeki farkındalığı artırmak ve enerji verimliliği bilgisini artırmak amacıyla bir tanıtım kampanyası hazırlayacak ve uygulayacaktır.Stantec ayrıca KOBİ’lerin süreç ve enerji verimliiği potansiyellerini tesoit etmek amacıyla sahada çeşitli analizler yapacak ve KOBİ'lerin süreç ve enerji verimliliği alanındaki kapasitesini geliştirmek için danışmanlık sağlayacaktır.

Stantec Türkiye Operasyon Direktörü Dr. Murat Sarıoğlu, "Ekibimiz, enerji verimliliğini artırmak için işletmelerle birlikte çalışma konusunda uzun zamandır devam eden tutku ve deneyimleriyle, bu misyonu türkiye ekonomisi için böyle hayati bir bölgede devam ettirmekten onur duyuyor." dedi."Trakya bölgesindeki enerji tüketimini ve çevresel etkileri azaltmaya yardımcı olmak için ülke çapındaki enerji verimliliği projelerindeki deneyimlerimizden yararlanmayı ve verimsizliği azaltmak ve bölgenin ekonomik canlılığını desteklemek için iş süreçlerini iyileştirmeyi dört gözle bekliyoruz.”

Stantec, Türkiye pazarında lider bir enerji mühendisliği danışmanlık firmasıdır., son 10 yıl içinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD): Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF), Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF), ve Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı’nın (TuREEFF) ülkenin başlıca sürdürülebilir enerji kredilerinin uygulanmasından sorumludur.Bu finansman olanaklarının amacı, yeşil enerji girişimlerinin geliştirilmesi, yüksek enerji yoğunluğu ve üretim maliyetlerini düşürülmesi, sera emisyonlarının ve genel enerji bağımlılığının azaltılmasında Türk ekonomisini ve toplumunu desteklemektir.

Stantec Hakkında
Topluluklar çok önemlidir. İster kıyıda köşede ister dünyanın öbür ucunda olsun, bir temel, bir yer ve aidiyet duygusu sağlarlar. Bu nedenle Stantec'te her zaman toplumu göz önünde bulundurarak tasarlıyoruz.

Hizmet ettiğimiz toplulukları önemsiyoruz, çünkü onlar bizim de toplumlarımız. Bu, neye ihtiyaç duyulduğunu değerlendirmemize ve uzmanlığımızı birbirine bağlamamıza, nüansları takdir etmemize ve hiç düşünülmemiş olanları hayal etmemize, farklı bakış açılarını bir araya getirmemize ve böylece ortak bir başarıya doğru işbirliği yapabilmemize olanak tanır.

Biz tasarımcılar, mühendisler, arge  uzmanları ve proje yöneticileriyiz; topluluk, yaratıcılık ve müşteri ilişkilerinin kesişme noktasında birlikte yenilikçi çözümler sunuyoruz. Bu önceliklerin dengelenmesi, dünya genelindeki topluluklarda yaşam kalitesini artıran projelerle sonuçlanır.

Stantec, TSX ve NYSE'de STN sembolü altında işlem görüyor. 

Media contact                                    
Jorg Kemper
Ph +31 6 2908 5771
jorg.kemper@stantec.com

End of main content
To top