Skip to main content
Start of main content

Brighton & Hove atıksu arıtma projesi

Sürdürülebilir ve sağduyulu bir şekilde tasarlandı

 • 2.5

  kilometre

 • 95M

  litre atık su

 • Birleşik Krallık

  Birleşik Krallık

Atık su arıtma çalışmaları ile günde 95 milyon litre su arıtılmaktadır

Southern Water ile işbirliği halinde, atık su arıtma çalışmalarının, Deniz Suyu pompa istasyonunun ve Portobello pompa istasyonunun detaylı bir şekilde tasarlanması tamamen bizim sorumluluğumuzdaydı. Ayrıca inşaat çalışmaları, mimarisi ve betonarme işler, pompa istasyonunun kanalizasyon sistemi üzerindeki üst yapısı ve yerel kanalizasyon bağlantılarının ayrıntılı şekilde tasarlanması da bizim sorumluluğumuzdu. Süreç mühendisliği, hidrolik tasarım, HVAC mühendisliği, gürültü modelleme ve yangın mühendisliği ile jeoteknik mühendislik çalışmaları dahil uzmanlık hizmetleri sunduk.

Onay sürecini planlarken çevresel etki ana odak noktamızdı. Buna ek olarak koku, gürültü ve görsel etki de başlıca üç endişemizdi. Bu uygulamanın ayırt edici bir özelliği de genel mimari tasarım konseptidir. Ekibimizin ayrıntılı tasarımı uygularken çevresel gereksinimleri göz önünde bulundurması, ayrıca tasarımın planlanma safhasında değerlendirmeler yapan birçok tasarımcı ve yüklenici ile yakın temasta çalışması gerekmiştir. Bu hazırlık, diğer arıtma süreçlerini komşu konut alanlarından etkin bir şekilde ayırabilmek için binaların sahanın güney ve doğu taraflarına yerleştirilmesini de içermekteydi. Buna ek olarak, uygulama alanını çevreleyen, çevre düzenlemesi yapılmış arazi etrafında sağlam bir güvenlik kuşağı bulunmaktadır. Modelleme yoluyla tesisteki gürültü ve araç hareketlerinin etkisi de dikkatli bir şekilde değerlendirilmiş ve tasarı gürültü sınırlamalarına uygun olacak şekilde uyarlanmıştır.

Atık su arıtma çalışması yüksek oranda bir ilk çökelme sürecini, yüksek oranda bir biyolojik arıtma sürecini, elekleri ve arıtma sürecini, çakıl ile yağ ayırma ve işleme sürecini kapsamaktadır. Susuzlaştırma öncesinde yerel olarak toplanan ve diğer alanlardan getirilen lağım çamuru sahada anaerobik arıtmadan geçmektedir. Arıtma tesisi tarafından üretilen biogaz, elektrik üretmek üzere bir birleşik ısı ve güç santralinde (CHP) kullanılmaktadır. Tesis, su arıtma işleri ve bilimsel araştırma kurumu (SRC) dolayısıyla açığa çıkan tüm kokuları yakalayacak ve kontrol altına alacak birimleri kapsamaktadır. Koku kontrolü birçok ovma aşamasından oluşmaktadır ve birimlerin münferit şekilde arızalanması ya da kapanması halinde performansın sürdürülmesini sağlayacak ara bağlantılı birimlere sahiptir. Koku kontrol sistemi, örtme ve toplama aşaması ve akabinde de arıtma aşamasından oluşmaktadır. Arıtılan hava son olarak genel bir borudan atmosfere salınır. Arıtma işlemi sonrasında, su kıyıdan 2.5 kilometre uzakta çevreye geri bırakılır.

Kısa bir bakış

Müşteri
 • Southern Water

Servisler


Tüm Sektörler


Birlikte daha iyiyiz

 • Müşterimiz olun

  Yarının nasıl görüneceğini değiştirmek için bugün bizim işbirlikçimiz olun.Topluluğunuzda, olmasını sitediğinizi sağlamamız için bize yardım etmeniz gereken tam da sizsiniz.

  Bize ulaşın
 • Kariyerinizi tasarlayın

  Alanında uzman olan ve işini tutkuyla yapan kişilerle birlikte çalışın. Ekiplerimizin başarısı; görevlerine azimle ve tutkuyla bağlı olmalarında yatmaktadır.

  Takıma katıl
End of main content
To top