Skip to main content
Start of main content

Stockholm Uluslararası Su Enstitüsü Tekstil Kaynak Verimliliği Projesi

Çevresel etkilerini azaltmak için sürekli çalışan tekstil ve deri üreticileri ile küresel bir network oluşturmak

 • Türkiye

  Türkiye

Resource efficiency audits and capacity building activities to improve sustainable water use in production processes and find opportunities for resource efficiency investments

Projenin amacı; STWI markaları,  Üretim Birimleri ve İsveç hükümeti ve  İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı (SIDA) tarafından finanse edilen bir programda, STWI (İsveç Tekstil Su Girişimi) markalarının   Birleşik Üretim Birimi sayısını 200'e kadar arttırmaktır. 2017 yılı için hedef, ulusal ağlarda faaliyet gösteren +200 Üretim Birimi'ne ulaşmaktır. Kendi maliyetlerine katılan bir dizi Üretim Birimini de içermeyi hedeflemektedir.

Sağlanan Hizmetler, SIWI adına Türkiye’de belirlenen 13 tekstil üreticisinde kaynak verimliliği denetimi çalışmaları yürütülmüştür. Enerji (elektrik ve termal), su ve kimyasallar için kaynak tüketim modelleri haritalandırılmıştır. Alternatif/ yenilenebilir kaynakları ve üretim materyalleri tanımlanmıştır. Kaynak tüketim modelleri, gerekli dökümanlar ile doğrulanmıştır. Kaynak tüketiminden gelen verileri, ön değerlendirme anketlerinde sağlanan verilere ve kategorilere yeniden kalibre ederek uygun hale getirilmesi üzerine çalışılmıştır. Su temini, arıtma ve dağıtım şebekeleri, elektrik güç kaynağı, dağıtım şebekeleri, termal enerji tedariki, kontrol ve dağıtım, kimyasal depolama ve dağıtım ve atık su arıtma ya da diğer hizmetlerin gerçekleştirilebileceği anahtar araçlar belirlenmiştir. Optimize tasarım, en iyi uygulamalar ve işletme verimi için teknik destek verilmiştir. Üretim prosesindeki anahtar ekipman, teknikler ve materyaller belirlenmiştir. Tasarım, en iyi uygulamalar ve işletme verimi konuları üzerine her bir proses için uzman değerlendirmesi yapılmıştır. Ünitenin rutinlerinde izlenen en iyi uygulamalar değerlendirilmiştir. Birim ekipleri için temel eğitim alanları ve kapasite geliştirme belirlenmiştir. Birimin daha iyi kaynak kullanımı yapabildiği mevcut fırsat alanları belirlenmiştir. Çevresel Yönetim Planının bir parçası olarak, bu tür fırsatların, birim ekibi tarafından veya harici tarafların yardımı ile uygulanabilecek spesifik teknik projelere nasıl dönüştürülebileceği hakkında ayrıntılı bilgi toplanmıştır.

Kısa bir bakış

Müşteri
 • Stockholm Uluslararası Su Enstütisi
Uzmanlar spot

Mesut Avci, Teknik Müdür / Baş Mühendis

Geç kalmış mükemmeliktense daima devam eden gelişim fırsatları ile ilgilenirim.

Mesut  Avci

Teknik Müdür / Baş Mühendis

Birlikte daha iyiyiz

 • Müşterimiz olun

  Yarının nasıl görüneceğini değiştirmek için bugün bizim işbirlikçimiz olun.Topluluğunuzda, olmasını sitediğinizi sağlamamız için bize yardım etmeniz gereken tam da sizsiniz.

  Bize ulaşın
 • Kariyerinizi tasarlayın

  Alanında uzman olan ve işini tutkuyla yapan kişilerle birlikte çalışın. Ekiplerimizin başarısı; görevlerine azimle ve tutkuyla bağlı olmalarında yatmaktadır.

  Takıma katıl
End of main content
To top