Çevre & İş Sağlığı Güvenliği Yönetimi

 • Efemçukuru Mine

  Eldorado Gold Corporation için güvenli, etkin işlemler

  Daha fazla oku
 • Atık Yönetimi

  Atık bertaraf yöntemlerinde lideriz

  Daha fazla oku

Endüstride güvenli ve verimli çalışma koşullarının oluşturulması

İmalat, inşaat, havacılık, yeme-içme, sağlık, finans, altyapı ve metalürji dahil olmak üzere çok sayıdaki endüstride enerji tasarrufu, çevre, sosyal, sağlık ve işlerinin güvenliği ile ilgili sorunlara çözüm bulmalarına yardımcı olmak üzere endüstriyel ve ticari müşterilerimiz ile yakından çalışmaktayız.

Müşterilerimiz güvenlik, tehlikeli maddelerin emisyonları, toprak kirliliğinin önlenmesi, su-atık su arıtımı ve endüstriyel ve ticari tesislerin temizlenmesinin yanı sıra enerji verimliliğine ilişkin katı yönetmeliklerle sık sık karşı karşıya kalmaktadır.

Stantec, çevre zararının önlenmesine ya da sınırlandırılmasına ve enerji verimliliği ve tüketiminin iyileştirilmesine yönelik tavsiyelerde bulunmakta ve çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca; şirketleri, bütçe, çalışan sayısı ve diğer varlıkları dikkate alarak etkin maliyet, verimli kaynak yaklaşımlar açısından alternatif süreçler geliştirme konusunda da desteklemekteyiz.

Arazi Çalışmalarında İSG

Stantec, aşağıdaki standartları yerine getirerek özellikle endüstriyel ve inşaat sahalarında sağlık-güvenlik, risk değerlendirme, düzeltici-önleyici faaliyetleri uygulama, çevresel korumayı sağlama, çalışanları eğitme ve bilgilendirme yapmaktadır: Güvenli Koordinasyon, İnşaat Kontrollüğü, ve İSG Denetimi.

Denetim & Durum Tespiti

Kanunlarla uyumluluk sağlamak, tesislerde iyileştirme programı kurmak, olası yükümlülükleri tespit edip azaltmak için, kritik noktaları keşfetmek ve verimli bir değerlendirme sunmak adına aşağıdaki hizmetler verilmektedir: Mevzuata Uygunluk Denetimi, Durum Tespiti, Faz I Çevresel Değerlendirme, Faz II Çevresel Değerlendirme, Boşluk Analizi, Risk Değerlendirmesi, İSG Uyumluluk Denetimi, ve Birleşme&Satınalma Desteği.

Danışmanlık

Stantec, müşterilerine faaliyetlerinin kritik noktalardaki iyileştirme süreçlerinde destek olmak için, onlarla işbirliği yapmaktadır. Başarılı bir analiz, uyum ve uygunluk süreçleri için aşağıdaki çözümleri sunmaktadır: Fizibilite Çalışmaları, Saha Stratejileri, Genel Planlama, Atık Yönetimi Planlama, Atık Takip Sistemi, Davranış Bazlı Güvenlik, İSG Kalitesi, Kayıp Önleme, İzin, Uluslararası Bitki Koruma Birliği’ne Uyum, ve Çevresel Etki Değerlendirme.

Eğitim

ÇSG ve işletme performansını arttırmanın en etkili yollarından biri, eğitim ve öğretimdir. 20 yıldır 15.000 ‘den fazla çalışanı aşağıdaki yollarla eğitmekteyiz: Standart zorunlu Çevre ve İSG eğitimi, Özel Çevre ve İSG Eğitimi, E-Öğretim, ve Finanse Edilen Eğitim.

İş Sağlığı Güvenliği

Toplam risk önleme ve başarılı bir koruma politikası sağlamak için hizmetleri şu şekilde sunmaktayız: Güvenlik Sorumlusu, Çevre Sağlık Güvenlik Desteği, Acil Müdahale Planlaması, Risk Değerlendirmesi (kimyasallar, patlama, elle taşıma, gürültü, titreşim), Entegre ÇSG Yönetim Sistemleri (ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, SA 8000), Güvenlik Prosedürleri, ve Tıbbi Denetim Programı.

İyileştirme ve Bertaraf ile ilgili Mühendislik Hizmetleri

Stantec’in multidisipliner ve bütüncül yaklaşımı; çevre, teknoloji ve maliyet açısından en verimli çözümleri elde etmeye yardımcı olmaktadır. Bu aşamada verilen hizmetler ise sıralananlar gibidir: Saha araştırma tasarım ve uygulaması, Arazi iyileştirme Tasarımları, Çevre mühendisliği Tasarımları, Kontamine olmuş çamur yönetimi ve değerlendirmesi, Modelleme, Varlık Değerlendirmesi, Teklif ve ihale süreci yönetimi, Teknik gözlem ve kontrollük, ve HAZOP (Tehlike ve İşletilebilirlik) ve HAZID (Tehlike Belirleme).
Uzmanlar spot

Hilal Uflaz, Proje Müdürü

Mutlu ve başarılı bir ekip; Başarının anahtarı, “ben”den önce “biz” olabilmek, mutluluğun anahtarı ise, sevdiğin işi sorumluluk sahibi, uyumlu ve bireysel kaliteye sahip bir ekip ile yapmaktır.

Hilal Uflaz

Proje Müdürü

Birlikte daha iyiyiz

 • Müşterimiz olun

  Yarının nasıl görüneceğini değiştirmek için bugün bizim işbirlikçimiz olun.Topluluğunuzda, olmasını sitediğinizi sağlamamız için bize yardım etmeniz gereken tam da sizsiniz.

  Bize ulaşın
 • Kariyerinizi tasarlayın

  Alanında uzman olan ve işini tutkuyla yapan kişilerle birlikte çalışın. Ekiplerimizin başarısı; görevlerine azimle ve tutkuyla bağlı olmalarında yatmaktadır.

  Takıma katıl