• Bodemrisicokaart
 • Voorkom systeemspaghetti: alle informatie op één plek

Ondergrondse infrastructuur

Complete ondersteuning bij werken in de bodem

Ieder jaar worden er in Nederland meer dan 500.000 grondroeringen uitgevoerd voor aanleg van en onderhoud aan de 1,7 miljoen kilometer ondergrondse kabels en leidingen (water, gas, elektriciteit en data). De wisselende bodemkwaliteit brengt risico’s met zich mee. De Arbowet wil dat opdrachtgevers gezondheid en veiligheid van grondwerkers beschermen en de Omgevingswet beoogt onder meer verspreiding van verontreinigingen te voorkomen.

Het vinden van nieuwe oplossingen voor veelal oude en hardnekkige uitdagingen in een traditioneel, technisch vakgebied is wat mij dagelijks motiveert.

Rik de Visser Operations Director

Bodemkwaliteit

De afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de bodem met als doel het saneren van ernstig verontreinigde locaties. Onderzoek vanuit de overheid heeft zich gericht op verdachte locaties, zoals gasfabrieken, chemische wasserijen, metaalbewerkers en pompstations. Vele van deze locaties zijn in beeld gebracht. Resultaten van overig bodemonderzoek, bijvoorbeeld voor nieuwbouw, wegrecontructies, aan- en verkopen zijn vaak niet centraal opgeslagen en als dit wel gebeurd is, wisselen de toegankelijkheid, bruikbaarheid en volledigheid per gemeente. De grote aantallen grondroeringen en het beperkte hergebruik van oudere gegevens jaagt de onderzoekskosten omhoog.

Datamanagement

Een van onze specialisaties is de omgang en het gebruiksklaar maken van data. Met hulp van deze ervaring, hebben we – samen met de grote partijen in de markt van kabels en leidingen – een aanpak ontwikkeld die deze bedrijven op alle fronten ondersteunt. We kennen locaties voorafgaand aan grondroeringen een bodemkwaliteit ‘schoon’, ‘licht’ of ‘sterk verontreinigd’ toe met bijbehorende veiligheidsmaatregelen. We passen daarop het ontwerpproces, de procedures, de instructies en de standaarden van de opdrachtgevers aan, zodat het vraagstuk integraal onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk. We leren voorbereiders, ontwerpers, uitvoerders en toezichthouders de juiste maatregelen te nemen en zelf verontreinigingen te herkennen. Bij ernstige verontreinigingen zorgen we voor de juiste papieren en houden we toezicht op de uitvoering.

Online ondersteuning

Het aanvragen van onderzoeken, de overzichten van de resultaten, het rapporteren hiervan en de procesbewaking verlopen via een beveiligde online omgeving. Dit is het succes van onze oplossing: een robuust, flexibel, ingewerkt en toegewijd projectteam, papierloze efficiëntie, systematisch aantoonbare naleving, ongestoorde werkprocessen en minimale administratieve lasten bij de opdrachtgevers, herbruikbare resultaten en de mogelijkheid om informatie met anderen uit te wisselen. Het concrete gevolg: administratiekosten zijn sterk verminderd en de voortgang is altijd inzichtelijk. Nog belangrijker is het feit dat de gegevens worden gedeeld met andere partijen en behouden blijven voor toekomstig hergebruik. De aanzienlijke besparingen die we nu al zien, lopen in de toekomst alleen maar verder op.

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team