Skip to main content
Start of main content

Ontwikkeling gebiedsvisie ‘De Groene Kamers’ in Roosendaal

Mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling voor een groenstrook en volkstuinencomplex

  • Roosendaal, Nederland

    Roosendaal, Nederland

Een ontwikkel-perspectief voor de wijk Langdonk als basis voor verdere besluitvorming en ontwikkeling

In de gebiedsvisie ‘De Groene Kamers’ schetst de gemeente Roosendaal een ruimtelijk perspectief voor het gebied dat grenst aan de Kalverstraat. In de wijk Langdonk bevindt zich tussen de Langdonk en Kalverstraat een groenstrook, die in het bezit is van de gemeente Roosendaal. De gemeente wil verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij moet rekening gehouden worden met een aantal maatschappelijke opgaven én er is draagvlak nodig vanuit de omgeving.

Stantec’s team uit Oosterhout heeft de gebiedsvisie samen met de gemeente Roosendaal en de omgeving ontwikkeld in verschillende stappen. Allereerst is een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd, inclusief milieuaspecten, beleidskaders en ruimtelijke kenmerken. De resultaten hiervan zijn samengebracht in een SWOT-analyse. Daarna hebben we drie scenario’s ontwikkeld met diverse perspectieven en ontwikkelingsrichtingen. Op basis van bewonersbijeenkomsten, voor- en nadelen van scenario’s en ambtelijke sessies is een gebiedsvisie met ontwikkelperspectief opgesteld, met nadere uitwerking van het voorkeursscenario. Deze combineert input van bewoners en maatschappelijke doelstellingen.

Het resultaat? Een gebiedsvisie die als basis dient voor verdere besluitvorming en ontwikkeling. Na de afweging van technische, ruimtelijke en maatschappelijke aspecten en input van bewoners is de gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. De visie is daarmee onderdeel van het ruimtelijke beleid van de gemeente Roosendaal.

In een oogopslag

Kantoren
Cliënt
  • Gemeente Roosendaal
Meer informatie
Nieuwsartikel gemeente Roosendaal
Ontmoet ons team

Emma Kroes, Teamleider Ruimte

Door geen uitdaging uit de weg te gaan kunnen we samen van dromen werkelijkheid maken.

Dennis van der Loop, Stedenbouwkundig Ontwerper

Duurzame ontwikkeling is niet alleen een noodzaak, maar ook een kans om onze leefomgeving te verbeteren.
Dennis van der Loop Stedenbouwkundig Ontwerper Lees meer

Emma Kroes

Teamleider Ruimte

Dennis van der Loop

Stedenbouwkundig Ontwerper

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

End of main content
To top