Skip to main content
Start of main content

Opstellen omgevingsplan met de gemeente Best

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor de woonwijken Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik in Best

  • Best, Nederland

    Best, Nederland

Een uniek samenwerkings-proces tussen gemeente, bewoners en het team

De woonwijken Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik in Best kampten met een verouderd bestemmingsplan. De gemeente Best heeft dit aangegrepen om ervaring op te doen met de regelgeving en werkwijzen zoals die onder de nieuwe Omgevingswet gaan gelden. Dit op basis van de Crisis- en herstelwet. Samen met de gemeente Best en de bewoners van de wijken is een omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) voor de woonwijken opgesteld.

Het omgevingsplan is tot stand gekomen na een uniek en integraal samenwerkingsproces tussen de gemeente, bewoners en het Stantec-team uit Oosterhout. Tijdens meerdere bijeenkomsten hebben de bewoners adviezen voor het omgevingsplan opgesteld, die aan de basis stonden van het omgevingsplan. Medewerkers van verschillende afdelingen van de gemeente Best zijn actief betrokken; van ruimte, duurzaamheid en milieu tot vergunningen, handhaving en communicatie. De projectleider van het team adviseurs in Oosterhout heeft dit proces samen met de projectleider van de gemeente begeleid. Door het organiseren van diverse scrumsessies was het mogelijk om binnen een kort tijdsbestek keuzes te maken en resultaten te bereiken.

Een toekomstbestendig omgevingsplan dat bijdraagt aan gezonde fysieke leefomgeving in de wijken was één van de uitgangspunten. Wijkbewoners hebben hiervoor een visie geformuleerd. Het team heeft deze visie, samen met de gemeente Best, vertaald in het omgevingsplan en in een ‘Inspiratieboek voor een gezonde fysieke leefomgeving’. Dit geeft inspiratie om samen te werken aan toekomstbestendige wijken met aandacht voor wateroverlast, biodivers groen, luchtkwaliteit, openbaar gebied en energiemaatregelen.

Uiteindelijk is een omgevingsplan vastgesteld waarin de stedenbouwkundige- en welstandseisen per wijk zijn beschreven en in de planregeling zijn geborgd. Duurzaamheidsmaatregelen worden niet afgedwongen, bewoners worden geïnspireerd en verleid. Dit alles op basis van een vernieuwende aanpak waarin participatie en omgevingsdialogen een grote rol spelen.

In een oogopslag

Kantoren
Cliënt
  • Gemeente Best
Ontmoet ons team

Anton Vissers, GIS Consultant

Ruimtelijke informatie op een begrijpelijke manier presenteren is mijn passie.

Anton Vissers

GIS Consultant

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

End of main content
To top