Skip to main content
Start of main content

Impactanalyse en routekaart Omgevingswet voor Vitens

Een analyse van de impact van de Omgevingswet voor Vitens op VTH, gedoogplichten, bodem en omgevingsmanagement

 • Oldambt, Nederland

  Oldambt, Nederland

Goede voorbereiding loont. Ook voor utiliteitsbedrijven

In samenwerking met drinkwaterleidingbedrijf Vitens hebben wij de impact van de Omgevingswet voor het bedrijf in kaart gebracht. Het project bestond uit twee fasen: het bepalen van de impact en het formuleren van een routekaart met te ondernemen acties. De impact van de Omgevingswet is in kaart gebracht op vier voor Vitens belangrijke aspecten. 

Vergunningverlening, toezicht & handhaving
Vitens bezit een groot aantal inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer, waaronder productielocaties en distributiereservoirs. Dit betreft zowel type C als type B en A inrichtingen volgens het Activiteitenbesluit. Diverse huidige wetten zijn op deze activiteiten van toepassing, zoals de Wet milieubeheer, de Wabo, de Natuurbeschermingswet en het Activiteitenbesluit.

Gedoogplichten
Gedoogplichten zijn van belang bij aanleg, onderhoud en vernieuwing van drinkwaterleidingen en de onttrekking van grondwater. De voor Vitens relevante gedoogplichten zijn momenteel te vinden in de Belemmeringenwet Privaatrecht en de Waterwet. Deze gaan bij inwerkingtreden van de Omgevingswet over naar die wet.

Bodem
De Wet bodembescherming gaat via de Aanvullingswet bodem over in de Omgevingswet. Daarbij treedt onder andere een verschuiving van bevoegdheden op.

Omgevingsmanagement
Vitens verricht haar werkzaamheden in samenwerking met haar stakeholders. Omgevingsmanagement wordt zowel ingezet bij nieuwe aanleg van installaties als om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen die rondom de Vitens locaties spelen.

Markten


 • Openbare ruimte & Omgevingsadvies
Ontmoet ons team

Koen Snelder, Senior Consultant Strategisch Omgevingsmanagement, Adviseur Omgevingswet

Daar waar het project de omgeving raakt, dat is mijn plek. Het activeren, onderhouden en sturen van duurzame relaties, dat is mijn werk.
Koen Snelder Senior Consultant Strategisch Omgevingsmanagement, Adviseur Omgevingswet Lees meer

Koen Snelder

Senior Consultant Strategisch Omgevingsmanagement, Adviseur Omgevingswet

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team
End of main content
To top