Skip to main content
Start of main content

Impactanalyse en routekaart Omgevingswet voor de gemeente Harderwijk

In dit project verkennen we met de gemeente Harderwijk wat de consequenties van de Omgevingswet zijn voor de gemeente

 • Harderwijk, Nederland

  Harderwijk, Nederland

Een verkenning met de gemeente Harderwijk van de consequenties van de Omgevingswet

Samen met gemeente doorliepen we voor dit project een aantal fasen. Als eerste stap is in samenwerking met medewerkers, college en raad een visie op de Omgevingswet vanuit het perspectief van de gemeente Harderwijk ontwikkeld. Op basis van de visie stelt de gemeente uiteindelijk het ambitieniveau vast waarmee zij de Omgevingswet wil gaan uitvoeren.

Hierop volgde een impactanalyse waarin op basis van bureauonderzoek, werkateliers Omgevingswet en interviews met medewerkers de impact van de Omgevingswet op de gemeente is bepaald. Hiervoor keken we naar onder anderen de dienstverlening, de huidige omgevingsvisie, plannen en programma’s, het omgevingsplan, de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving, de algemene regels (AMvB’s), de financien, en de informatievoorziening en digitalisering. 

Per aspect is de huidige situatie in kaart gebracht en beschreven, gespiegeld aan het eindbeeld onder de Omgevingswet.

Op basis van de conclusies uit de impactanalyse stellen we samen met het projectteam van de gemeente een routekaart op met concrete acties in de aanloop naar het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet. De acties zijn onderverdeeld op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De routekaart zal in een vervolgstadium worden uitgebouwd tot een implementatieplan.

In een oogopslag

Cliënt
 • Gemeente Harderwijk
Onze expert

Koen Snelder, Senior Consultant Strategisch Omgevingsmanagement, Adviseur Omgevingswet

Daar waar het project de omgeving raakt, dat is mijn plek. Het activeren, onderhouden en sturen van duurzame relaties, dat is mijn werk.
Koen Snelder Senior Consultant Strategisch Omgevingsmanagement, Adviseur Omgevingswet Lees meer

Koen Snelder

Senior Consultant Strategisch Omgevingsmanagement, Adviseur Omgevingswet

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team
End of main content
To top