Skip to main content
Start of main content

Procesbegeleiding bij Circulaire Ketenprojecten

10 maart 2021

Wilt u stappen maken in het circulair maken van de keten voor uw organisatie? Met de subsidie Circulaire ketenprojecten van de RVO is dat mogelijk. We helpen graag met denken over de mogelijkheden.

Vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt op 1 april 2021 een nieuwe subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten geopend. Er is een totaal subsidiebedrag van €4.500.000 beschikbaar voor mkb-ondernemers die in samenwerkingsverband een product-of materiaalketen circulair maken.

In een circulair ketenproject worden producten, processen, diensten of businessmodellen gerealiseerd die op de markt verhandeld of toegepast kunnen worden. Het doel van de circulaire keten is een grondstoffenbesparing en afname van CO2-uitstoot. Het circulair samenwerkingsverband bestaat uit minimaal drie en maximaal zes mkb-ondernemers, welke in ieder geval drie verschillende rollen in de product- of materiaalketen hebben.

Het doel van de subsidie is het stimuleren van initiatieven die zo hoog mogelijk op de R-ladder van circulaire strategieën staan en het laten ontstaan van ketensamenwerkingen. Hoewel er steeds meer (positieve) ervaring wordt opgedaan met het inrichten van circulaire ketens, ligt er geen kant en klare blauwdruk van het opstarten ervan. Elke keten is weer anders en vraagt een gedegen aanpak die aansluit bij de betrokken partijen het specifieke materiaal of product. Voor een succesvol project is een plan op maat nodig waarbij samenwerking met een goed onderling vertrouwen en kennisdeling noodzakelijk is. Deze samenwerking krijgt vorm en wordt gestroomlijnd met behulp van een procesbegeleider, welke door het circulaire samenwerkingsverband wordt ingehuurd als onderdeel van de subsidieregeling.

Adviseurs van Stantec denken graag vrijblijvend met u mee over het formuleren van de subsidieaanvraag en/of het vinden van de juiste ketenpartners. Stantec heeft uitgebreide ervaring met procesbegeleiding op het vlak van Afval & Grondstoffen. Zo zijn we betrokken bij de procesbegeleiding bij circulaire ambachtscentra in drie verschillende gemeentes. Ook geven we advies over circulaire bedrijfsvoering en Material Flow Management waarbij duurzame keuzes en de R-ladder centraal staan. Onder bepaalde voorwaarden kunnen we u kosteloos ondersteunen bij het schrijven van de subsidieaanvraag.

De aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 april 9.00u, meer informatie is te vinden hier op de website van RVO.

End of main content
To top